تابلوی پیام متغیر خبری (Variable message sign)

تابلوی پیام متغیر خبری (Variable message sign)

شرکت دانش بنیان صنایع الکترونیک سامع از سال 1382 تاکنون موفق به نصب و راه اندازی بیش از 300 عدد انواع تابلوی پیام متغیر در اکثر مناطق ایران برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و … گردیده است ، همچنین این شرکت کلیه نرم افزارها و سیستم های کنترلی تابلوهای تولیدی خود را با آخرین تکنولوژی روز طراحی و تولید نموده است.

کاربرد تابلوهای پیام متغیر خبری اطلاع رسانی به موقع به رانندگان از اخبار اضطراری مربوط به وضعیت جاده ها و پیام های ایمنی(شرایط دشوار جوی، وضعیت جاده ها و …) در معابر درون شهری، برون شهری و تونل ها می باشد.

عکس های بیش تر از پروژه