تابلوی کنترل مسیر (LCS)

تابلوی کنترل مسیر (LCS)

شرکت دانش بنیان صنایع الکترونیک سامع از سال 1387 تا کنون با طراحی و بهینه سازی تابلوهای تعیین مسیر، موفق به تولید و نصب بیش از 250 عدد از این تابلوهای LCS در اغلب استان های کشور گردیده و این محصولات نصب و در حال بهره برداری می باشند.

این تابلوها اغلب در تونل های آزادراه ها، بزرگ راه ها، محورهاي درون شهری و همچنین در راه هایی که نیاز به یک طرفه شدن مسیر هست در شبکه مواصلاتی کشور نصب می گردند.

عکس های بیش تر